Úvodní stránka
Odblokování
Opravy
Podsvícení
Autorádia
Návody
  

Zp?tné zablokování

Zp?tné zablokování
Je ur?eno pro telefony u kterých byla p?ed odblokováním po?ízena záloha nebo které lze zablokovat i bez zálohy (uvedeny níže). Tuto službu oceníte v p?ípad?, kdy Váš odblokovaný mobilní telefon budete dávat na záru?ní opravu do servisu. P?i odblokováním dochází ke ztrát? záruky, ale p?i zp?tném zablokování Vám vrátíme telefon do stavu, ve kterém se nacházel p?ed odblokováním a servis nic nepozná.

Podmínky
Je nutná p?edchozí záloha (služba odblokování se zálohou) nebo telefon, který nevyžaduje p?edchozí zálohu.

Telefony nevyžadující p?edchozí zálohu:
Sony J5, J6, J7, J70.