Úvodní stránka
Odblokování
Opravy
Podsvícení
Autorádia
Návody
  

Upgrade na T18

Upgrade T10 na T18
Jedná se o p?ehrátí firmwaru u Ericssonu T10 na firmware T18.

P?ehled nejv?tších zm?n u upgradu T10 na T18

  • hlasové vytá?ení pro 10 ?ísel
  • možnost hlasem p?ijmout nebo omítnout hovor
  • nové melodie
  • možnost editace 4 vlastních melodií v telefonu (T10 - 2 melodie)
  • zvýšená pam?? pro telefonní ?ísla v telefonu